free bootstrap template


Trillingsmeters

               ↘

                         SWARM trillingsmeter

De SWARM is een compacte  (13 x 13 x 5cm)  draadloze sensor die met een accupack voeding kan werken. Deze trillingsmeter stuurt de meetsignalen naar een centrale  'honeycomb' web-omgeving, voor een bemande of onbemande trillingsbewaking. Bij overschrijding van ingestelde waarden volgen E-mail en/of SMS berichten.

Gehuurde toestellen worden op voorhand door ons correct ingesteld. De gebruiker moet het toestel enkel bevestigen en de voeding aansluiten. De SWARM zal automatisch opstarten, een self-kalibratie uitvoeren, beginnen meten en meetdata naar de cloud beginnen sturen.

Met de SWARM kunnen zowel hindermetingen, schademetingen als algemene trillingsmetingen uitgevoerd worden.

trillingsmeter schade aan gebouwen monitoring

Metingen volgens de SBR A en DIN4150-3 richtlijnen schade aan gebouwen:
Voor het meten en beoordelen van schade veroorzaakt door trillingen, kan worden teruggevallen op de SBR richtlijn A of de DIN 4150-3 norm. De Swarm sensor meet conform deze richtlijnen. In de Honeycomb is in een oogopslag te zien of de trillingen binnen de gestelde richtlijnen blijven. Met dit toestel kan het oorzakelijk verband van de trilschade gemeten worden, bv. bij schade aan de woning veroorzaakt wordt door de staat van de weg.

Metingen volgens de SBR B en DIN4150-2 richtlijnen hinder van personen in gebouwen:
Voor het meten en beoordelen van hinder voor personen in gebouwen veroorzaakt door trillingen, kan worden teruggevallen op de SBR richtlijn B of de DIN 4150-2 norm. De Swarm sensor meet conform deze richtlijnen. In de Honeycomb is in een oogopslag te zien of de trillingen binnen de gestelde richtlijnen blijven.

algemene trillingsbewaking:
De swarm kan ook voor een breed gamma aan algemene opdrachten voor trillingsbewaking gebruikt worden waarbij het toestel via Email of SMS alarmeert indien een drempel wordt overschreden.
Het toestel kan ook een zwaailicht of sirene activeren


Swarm trillingsmeter brochure (.pdf) 

Swarm vibration monitoring

online trillingsmeting
swarm trillingsmeter
swarm trillingsmeter
SWARM

Norsonic Benelux BVBA
Kerkhovenstraat 2
3461 Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort)

info@huurmeters.be
0498/78 49 07